Kjøp Prednisolon tabletter online

Prednisolon uten resept

Prednisolon kjøp er et kraftig betennelsesdempende legemiddel i tablettform. Prednisolon tabletter brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere sykdomsoppbluss.

Prednisolon er et kortison, som igjen er et hormon som kroppen lager i binyrene. Kortison piller evirker svært bra og hurtig på stivhet, smerte, leddhevelse, tretthet og feber. Effekten kommer allerede fra første dag. Den brukes både for å slå ned akutte kraftige hudreaksjoner og ved kroniske sykdommer.

Kjøp Prednisolon i Norge

Prednisolon virker dempende på immunapparatet og brukes mot en rekke sykdommer der immunforsvaret i kroppen forårsaker eller forsterker symptomene.

Det er ikke mulig å kjøp Prednisolone uten resept i et alminneligt apotek. Ved bestilling hos oss erverve piller online på billig pris. På Internettet kan du bestille tabletter uten resept uten problemer. I tillegg er det den beste prisen for Prednisolon, som kan ikke sammenlignes med prisene i alminnelige apoteker.

kopa receptfritt

Fordeler når du bestiller Prednisolon på nettapotek:

 • Piller som gir raskt effekt .
 • Finnes i dosene fra 5 mg til 40 mg.
 • Enkel bestilling online i Norge.

Kortison priser – en gave til det moderne mennesket:

 • 1 tablett Prednisolon 5mg (90 Pillen per pakke uten rabatt) kostnader  €37.67
 • 1 tablett stoffet 10mg (60 Pillen per pakke uten rabatt) kostnader  €47.41
 • 1 tablett Prednisolon 20 mg (60 Pillen per pakke uten rabatt) kostnader  €48.30
 • 1 tablett stoffet 40 mg (30 Pillen per pakke uten rabatt) kostnader  €47.14 .

Hva er Prednisolon?

Prednisolon online er et kortikosteroid som har en kraftig effekt ved en rekke betennelsestilstander.  Stoffet er et legemiddel som kjemisk er nært beslektet med et av kroppens egne stresshormoner; kortisol. Prednisolon reseptfritt hemmer kroppens betennelsestilstander og undertrykker immunforsvaret ved alvorlige lidelser. Stoffet brukes ved en rekke sykdommer på huden og i kroppen.

Prednisolon Kortison er navnet på en av de kunstig fremstilte variantene av det naturlige hormonet kortisol, som lages i binyrene.

Hva er kortison?

Kortison er et hormon som finnes naturlig i kroppen og som produseres i binyrene. Det har en betennelsesdempende og immunregulerende virkning. Behandling med Prednisolon 10 mg er normalt ikke en helbredende behandling, men hjelper til med å dempe symptomene over kortere eller lengre tid.

Medikamentet brukes i korte «kurer» for å dempe kraftige hudreaksjoner  og som fast medisin ved kroniske hudsykdommer som bindevevs- og blemmesykdommene.

Stoffet er et livsviktig hormon som regulerer en rekke oppgaver i kroppen:

 • Immunforsvaret
 • Lett oppvåkning om morgenen
 • Takling av skade og stressituasjoner
 • Kroppens vann- og saltbalanse og energistoffskifte.

Prednisolon på nett brukes i behandlingen av mange tilstander:

 • Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene.
 • Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Indikasjoner

Tabletter som inneholder et kortison-lignende hormon. Kortison brukes i behandlingen av mange tilstander. Den brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene.

Hurtig, sykdomsdempende effekt på mange betennelsesaktige, revmatiske sykdommer:

 • allergiske reaksjoner
 • revmatiske sykdommer og bindevevssykdommer
 • luftveissykdommer, for eksempel astma
 • ulcerøs kolitt
 • Crohns sykdom
 • autoimmune sykdommer
 • multippel sklerose (MS)
 • øyebetennelser som ikke er forårsaket av virus eller bakterier
 • hudsykdommer som eksem og psoriasis
 • en del kreftformer, blant annet leukemi
 • betennelser i muskler, sener og ledd.

Virkningen av Prednisolon

Stoffet reduserer aktiviteten i revmatiske betennelser. Dette medfører at stivheten og hevelsen i leddene blir mindre og derigjennom kan smertene bli mindre.

Også sykdommer med revmatisk betennelse i muskler, blodårer, hud og andre organer kan bedres. Mange vil føle seg mindre utmattet/trette og blodprøver kan vise effekt på betennelsesprøver: redusert senkning og CRP kan ses. Virkningen av piller kommer fort, ofte fra første dag.

Lave doser legemidlet (5-10 mg daglig) er å anse som sykdomsmodifiserende ved leddgikt, og bremser revmatisk leddødeleggelse.

Det kan være aktuelt å kombinere piller med andre legemidler for revmatisk sykdom.

Hvordan skal behandlingen kontrolleres ?

Kontrollhyppighet vil variere avhengig av tilstand og dosering. Blodprøvekontroller omfatter kontroll av blodsukker og elektrolytter, blodtrykket sjekkes også regelmessig. Urinprøve sjekkes med tanke på sukker i urinen.

Prednisolonskepsis og -frykt

Noen har stor skepsis til kortisonpreparater og frykt for å bruke dem. Det gjelder både bruk mot astma og bruk i kremer og salver.

Dette fører til at mange barn, unge og voksne med astma sliter unødig mye og lenge med pustevansker; det forverrer sykdommen og øker risiko for alvorlig utfall.

Slik skepsis og frykt for bruk av stoffet kan skyldes kjennskap til enkelttilfeller der kortison har ført til uheldige eller kanskje til og med alvorlige bivirkninger. Det kan også skyldes utilbørlige uttalelser fra utøvere av alternativ medisin, eller annen årsak til uvitenhet.

Så lenge det går ut over så mange barn og andre sårbare mennesker, er dette et stort problem. Det er behov for saklig og nøktern drøfting av dette problemet.

La det med en gang være understreket at feilaktig bruk av kortisonmidler kan gi bivirkninger og være til skade.

Feilaktig bruk er det både når det brukes unødig mye kortison (for høye doser, for sterkt preparat), når det brukes for lite i forhold til behovetq slik at pasienten plages unødig, og/ eller når midlene ikke brukes riktig!

La det også være understreket at noen få ganger må det brukes så store doser av kortison for å berge liv, at det kan gi bivirkninger. Da er det riktig behandling, og en må akseptere bivirkninger for at pasienten skal leve og leve på en brukbar måte. Det gjelder ved særlig alvorlige tilfeller av astma.

Uten stoffet kan ikke kroppen opprettholde funksjonene sine og foreta de nødvendige endringer ved ulike fysiske og psykiske påkjenninger.

Hvordan Prednisolon virker i kroppen?

Prednisolon Norge tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner.

Stoffet er et potent syntetisk glukokortikoid med liten mineralkortikoid effekt, ca. 4–5 ganger mer potent enn hydrokortison. Tabletter virker etter enzymatisk omdanning til kortison som skjer ved passasje gjennom leveren.

Immunsystemet er vårt forsvarssystem mot betennelser, enten det er inntrengere som bakterier og virus eller det er betennelsesreaksjoner (inflammasjoner) som oppstår innenifra i kroppen.

Hydrokortison (eller kortisol) er et stoff som produseres i binyrebarken. Binyrene er små, men viktige organer som ligger ovenfor hver nyre. Her produseres også andre hormoner: aldosteron (som spiller en viktig rolle i saltbalansen) og mannlige kjønnshormoner. I binyremargen produseres blant annet adrenalin.

Produksjonen av kortisol styres av et hormon fra hypofysen. Produksjonen er størst om morgenen men kan tidobles ved stress av psykisk eller fysisk art.

Syntetisk kortisol kalles kortison og har en del kjemiske forskjeller fra kroppens eget hormon. Et felles navn på kortisonliknende stoffer er glukokortikoider.

Binyrene lager kortisol, som er et tilsvarende stoff som kortison, men det produseres i mye mindre mengder enn det man kan tilføre som medisin. Sykdommer hvor kroppen ikke klarer å lage nok steroider selv (for eksempel Addisons sykdom), er svært alvorlige.

Hvor lenge sitter Prednisolon i kroppen?

Nedbrytningstiden i kroppen varierer litt mellom de forskjellige preparatene. Stoffet har for eksempel en halveringstid på 3 timer. Det tar ca. 5 halveringstider før medisinen er ute av kroppen (det vil si ca. 15 timer). Cortison har på sin side en halveringstid på ca. 90 minutter.

Prednisolon Norge

Generisk Prednisolon er en av de kraftigste betennelsesdempende stoffene vi kjenner og brukes blant annet ved astma, allergi, kraftige betennelser i muskler/ledd og som immundempende middel.

 • Leter du etter et apotek hvor du kan kjøpe generisk Prednisolon i Norge?
 • Er du sikker at den aktive ingrediensen, som inneholdes i tabletter – legemidlet skal hjelpe dig ved behandling?
 • Fordres det en resept for at du kjøper Prednisolon på nettapoteket i Norge?
 • Er du trett og bare vil raskt kjøpe Prednisolon online?

Så er du kommet til den riktige adressen! På internettapoteket vårt kan du bestille Prednisolon uten resept.

Hvordan kjøpe Prednisolone reseptfritt? Sjekk hvordan du kan bestille legemidler på nett, trygt.

 • Kjøp Prednisolon på nettapoteken uten resept i Norge.
 • Sikker Netthandel.
 • Garantert Beste Prednisolon Pris.

Generiske legemidler er kopier av navnemerkepiller som kreves for å være de samme som merkenavnene når det gjelder dosering, sikkerhet, styrke, administrasjonsmetode, kvalitet og ytelsesegenskaper.

Generiske legemidler godkjent av FDA må oppfylle de samme strenge standarder som navnet merket stoffet. Videre må de generiske produksjons-, emballerings- og teststedene oppfylle de samme kvalitetsstandardene som de som brukes til produksjon av deres navnemerkekvivalenter.

Prednisolon dosering

 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg.

Hvilke dose man bruker vil variere avhengig av tilstanden som behandles:

 • Korte kurer starter vanligvis med 20 – 60 mg daglig og trappes ned over 2 – 4 uker.
 • Ved langtidsbehandling forsøker man å finne minste effektive vedlikeholdsdose. Det betyr at man ikke tar større dose enn det som gir behandlingseffekt. Dette gjør man for å minske risikoen for bivirkninger.

Dosen varierer avhengig av tilstand som behandles. Korte kurer starter vanligvis med 5-10 mg daglig, og trappes ned over 2-3 uker.

Et eksempel på nedtrappingsplan hos voksne:

Prednisolon 20 mg i 14 d, som trappes ned med 5 mg hver tredje dag til pasienten står på 5 mg. Denne dosen kan pasienten stå på til eksemet er borte og så trappe ned med 2,5 mg i uken til seponering.

 • Ta verken mer eller mindre. Hver dose svelges ned med et glass vann. Ta stoffet når du spiser eller sammen med melk, for å unngå irritasjon fra magesekken.
 • Dosen tas en gang daglig om morgenen, slik at det passer best med kroppens egen rytme når det gjelder utskillelse av kortison. Tar du mer enn én daglig dose, bør du spre dosene jevnt utover dagen.

Stopp ikke plutselig å ta kortison hvis du har tatt det i noen uker. Du vil trenge en gradvis reduksjon i dose før du kan stanse medisineringen.

Årsaken til dette er at kroppen reduserer sin egen produksjon av steroider når man tar kortison. Dersom du plutselig slutter med kortisonpreparater (etter mer enn 2 ukers sammenhengende bruk), vil ikke kroppen gi noe signal om at binyrene skal lage steroider. Steroider er livsviktige for å regulere immunforsvaret, væske- og saltbalansen.

Ved å trappe ned kortison gradvis, vil kroppen sende signaler til binyrene om å øke produksjonen. Det kan være greit om du bærer på deg et kort som forteller at du bruker kortison i tilfelle en akuttsituasjon skulle oppstå.

Gode råd

 • Spis riktig! Ha et sunt kosthold som kan motvirke uønsket vektøkning.
 • Regelmessig kontroll av blodtrykk og blodsukker anbefales.
 • Det er viktig å pleie huden daglig med fuktighetskrem fordi piller gjør huden tørr og skjør.
 • Man kan holde pasienten på denne doseringen i opptil 4 uker . Dersom behandlingen varer over 2-4 uker, bør man supplere med vit-D og calcium tilskudd.

Langvarig behandling bør unngås på grunn av fare for Cushings syndrom, hypertensjon, glukose intoleranse, myopati, osteonekrose, glaukom og katarakt.

Overdosering 

En enkel stor dose med kortison vil neppe gi særlige symptomer eller bli livstruende. Overdose Prednisolon er som regel et resultat av en kronisk overdosering – høye doser tatt over en tidsperiode.

Tegn på overdosering eller høye doser over lang tid er overvekt (særlig rundt magen), et rundt ansikt, økt hårvekst (særlig i ansiktet), akne, blåmerker, strekkmerker, økt blodtrykk, hovne hender/føtter/ankler (væskeopphopning), såre og svake muskler.

Prednisolon og overvekt

Kjøpe Prednisolon kan gi økt matlyst og dessuten vannansamlinger, noe som bidrar til vektøkning. Dersom det er vannansamlinger er et problem kan det hjelpe å senke inntaket av salt og øke inntaket av mat med mye kalium. Disse bivirkningene av piller avhenger imidlertid av dose.

Det finnes veldig mange strategier for å gå ned i vekt – på kort sikt. For at vekttapet skal være varig må du imidlertid endre vaner til noe du føler deg vel med. Det betyr nok mer enn nøyaktig hvilke matvarer du spiser eller ikke spiser.

Det er mye som tyder på at det å kartlegge sitt eget kosthold, og skrive en kostdagbok, er til hjelp når man skal gå ned i vekt eller holde vekta. Da kan du få øye på ting du spiser som gir «unødvendige» kalorier uten at du har tenkt over det, og som du dermed lett kan spise mindre av.

Mange får seg en oppvekker når de ser hva eller hvor mye de faktisk spiser. Her er noen råd om porsjoner: ta porsjonskontroll og magre proteinkilder og fiberrike matvarer er fordelaktige for appetitten.

Her er flere grep du kan gjøre:

 • Bruke mindre serveringsbestikk.
 • Bytte ut små og vide glass med høye og tynne.
 • Ikke spise snacks og lignende rett ut av posen, porsjoner den i mindre skåler.
 • Kjøpe pakninger i enkeltporsjoner (ikke 3-pakninger med kjeks og lignende).
 • Ikke bli distrahert av TV og aviser eller bråkete musikk mens du spiser.
 • Dele en dessert eller et kakestykke med en venn.

Mat smaker også godt i små porsjoner!

Det er ofte den første biten som smaker best, slik at én liten bit kan tilfredsstille lysten på noe søtt og godt like mye som en stor bit. “Altfor mykje smakar ille,” lyder et gammelt norsk ordtak.

Det er heller ingen plikt å spise opp alt til tallerken eller gryta er tom. Det gjelder også når du er på restaurant.

Fordeler med Prednisolon

Billig Prednisolone har vært i bruk i rundt 48 år og er en av de mest anvendelige medisinene som brukes i dag. En av de viktigste virkningene av piller er å bremse immunsystemet, en virkning som er særlig viktig ved behandlingen av de autoimmune sykdommene:

 • Regulerer funksjonen til hele immunforsvaret.
 • Reduserer stress.
 • Fremmer metabolismen av karbohydrater og proteiner.
 • Reduserer hevelse og betennelse.
 • Lindrer symptomene på allergiske reaksjoner.
 • Stabiliserer blodets elektrolyttnivå.
 • Det brukes til å behandle psoriasisartritt, bursitt, akutt giktartitt, slidgikt.
 • Det fungerer bra for ulike autoimmune sykdommer hos både mennesker og dyr.
 • Det fungerer godt for luftveissykdommer som lungetuberkulose.
 • Det brukes til å behandle øyesykdommer, hematologiske forstyrrelser, kollagensykdommer..
 • Det er foreskrevet med dermatologiske sykdommer som alvorlig psoriasis, seborrheisk dermatitt.
 • Det hjelper til med å lindre symptomer på allergier og sykdommer som bronkial astma, kontaktdermatitt, overfølsomhetsreaksjoner for legemidler.

Feil dosering av piller, eller feil måte å ta og stoppe stoffet, kan føre til flere bivirkninger.

Prednisolon pris

Ikke gå glipp av din sjanse for å kjøp Prednisolon i Norge til en god pris. Hvis du vil erverve piller til den beste prisen for Prednisolon, er vårt apotek det riktige stedet hvor det er mulig. Da en av de enkleste kjennetegnene på ekte medikament er prisen, kan det være gunstig å vite ca hva legemiddelet pris på piller i apoteket ligger på.

Prednisolon priser i Norges nettapotek er betydelig lavere enn i tradisjonelle apotek. Den moderne teknologien gjør det mulig å produsere tabletter på en enklere måte og holde lave. Hvis du vil redusere utgiftene dine for medisiner, da kjøper du beste Prednisolon uten resept. Med kortison piller priser får du perfekte resultater til den beste prisen! Prednisolon tabletter er en medisiner med en moderat pris.

Før du bestille Prednisolon er det lurt å sammenligne piller pris for dette preparatet. Vær oppmerksom på fleksible priser når du kjøper medikamenten på et apotek online. Du kan velge det mest fordelaktige tilbudet ved å velge riktig dosering av medisinen – fra 5 mg til 40 mg, samt antall tabletter i pakken for hver dag.

Hva koster Prednisolon?

 • For eksempel er prisen på 1 tablett av den anbefalte dosen stoffet 20 mg €0.67 , med antall tabletter i pakken med 90 pillen (€59.99) . Samtidig kan du spare opptil 2 ganger ved kjøp av en pakke med 360 pillen (€165.19) . Til en pris på Prednisolon i Norge 1 tablett – €0.46 . Enig, dette er et godt tilbud.
 • Når du bestemmer deg for å kjøpe riktig dose på Prednisolon 40 mg anbefale å kjøpe en pakke av 360 tabletter for prisen €197.97 , da dette vil spare deg på €367.66 og 1 tabletter 40 mg du kjøper til en pris – €0.55 .

Kontraindikasjoner

 • du er allergisk overfor piller eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • du lider av en alvorlig, omfattende (systemisk) soppinfeksjon
 • du nylig er vaksinert med levende eller svekkede virus eller bakterier.

Advarsler og forsiktighetsregler

 • du har Cushings syndrom (symptomer på for mye binyrebarkhormon)
 • du har magesår
 • du har en virusinfeksjon i øyet (herpes simplex)
 • du har sukkersyke (diabetes)
 • du har en leversykdom
 • du har nedsatt nyrefunksjon (nyreinsuffisiens).

Graviditet og amming

Det kan være aktuelt å behandle gravide kvinner med stoffet dersom sykdommen som ligger til grunn er en betydelig helsetrussel for mor eller foster. Piller kan brukes ved amming. Stoffet kan brukes under svangerskap og amming under nøye kontroll og på streng indikasjon i doser helst under 20 mg daglig.

Prednisolon bivirkninger

Når en person tar legemidlet han må være forsiktig for å unngå andre som er syke. Dette steroid svekker kroppens immunforsvar og gjør det mye lettere å fange en smittsom sykdom. Det vil også gjøre det vanskeligere for den enkelte til å bekjempe eventuelle eksisterende infeksjoner.

Piller må aldri bli stoppet brått. Doseringen bør være konisk ned over tid for å unngå eventuelle bivirkninger.

 • Økt matlyst
 • Vektøkning
 • Væskeopphopning i kroppen
 • Rundhet i kinn, ansikt og mage
 • Hvis man går raskt opp i vekt kan noen få strekkmerker i huden
 • I enkelte tilfeller kan man få magebesvær
 • Noen opplever humørsvingninger, uro og søvnvansker hvis de trenger høye doser
 • Når stoffet tas sammen med NSAID-medisiner, øker risikoen noe for magekatarr/magesår.

Prednisolon Alkohol

Alkohol har en betydelig effekt på sentralnervesystemet, undertrykker det det bremsing. Dette fører til stimulering i den innledende fasen av forgiftning, er det faktisk alkohol og stoffet vil opptre i en retning, noe som kan øke risikoen for psykose og andre alvorlige komplikasjoner av CNS.

Spesielt hardt kortison kombinasjon med alkohol kan påvirke tilstanden til pasienter med kronisk alkoholisme, som neste dag etter å ha drukket alkohol tilbaketrekning syndrom utvikler, der utfallet kan være delirium tremens eller delirium tremens.

Hvor du kan kjøpe Prednisolon i Norge?

Reseptfrie Prednisolon viser fantastiske resultater og høy effektivitet i aksjon. Vår pris for narkotika er 1,5-2 ganger lavere på grunn av bulk kjøp fra produsent og mangel på personalkostnader. Kjøpe Prednisolon på nett billig, er anonymitet dratt og levert til Norge.

Hvor kjøpe Prednisolon?

Du kan isteden kjøpe denne medisinen på nett. Stoffet anvendes i behandling av inflammatoriske tilstander eller sykdommer hvor immunsystemet spiller en viktig rolle. Piller har faktisk blitt spesielt laget for folk som er diagnostisert med lave kortikosteroid nivåer og jobber ved å bytte ut den anabole steroider som er.

Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere sykdomsoppbluss.

 • Bestill Prednisolon sikkert og prisgunstig fra apotek online.
 • Beste generiske legemidler.
 • Rimelig pris og diskret levering.
 • Prednisolon kjøpe online i Norge.

Vi markerer fornuftige online helsevalg for å skape en bedre livskvalitet i Norge!

Kilder: www.felleskatalogen.no

Leave a Reply